Alles over Lagevrio (molnupiravir): het eerste orale antivirale middel tegen COVID-19 | New COVID-19 Medicine

Laatst bijgewerkt: 15 maart 2022

Alles over Lagevrio (molnupiravir): het eerste orale antivirale middel tegen COVID-19 | New COVID-19 Medicine

U kunt legaal toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen, zelfs als ze in uw land niet zijn goedgekeurd.

Meer informatie

Artikel beoordeeld door Dr. Jan de Witt

Op 4 november 2021 heeft de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) van het Verenigd Koninkrijk Lagevrio (molnupiravir) goedgekeurd na beoordeling van de veiligheid en effectiviteit. Molnupiravir is het eerste orale antivirale middel voor COVID-19 dat wordt goedgekeurd en het VK is het eerste land dat het goedkeurt.

De MHRA acht molnupiravir doeltreffend voor het verminderen van het risico van ziekenhuisopname en overlijden en heeft het toegelaten voor gebruik bij mensen die een milde tot matige vorm van COVID-19 hebben en ten minste één risicofactor voor het ontwikkelen van ernstige ziekte.

Wat molnupiravir anders maakt dan andere behandelingen is dat het een oraal tablet is dat, afhankelijk van het soort goedkeuring dat het in elk land krijgt, buiten het ziekenhuis zou kunnen worden ingenomen. De geraamde kosten van ongeveer 700 dollar per persoon voor een 5-daagse kuur is goedkoper dan andere behandelingen (zoals remdesivir, een antivirale injectie die 3 120 dollar per kuur kost), maar nog niet betaalbaar als vrij verkrijgbaar geneesmiddel.

Molnupiravir is beschikbaar voor patiënten buiten het VK op basis van compassionate use of named patient basis. Ga voor meer informatie naar het gedeelte "Toegang tot Lagevrio (molnupiravir) buiten het VK".

Wat is Lagevrio (molnupiravir)?

Molnupiravir is een oraal toegediend antiviraal geneesmiddel dat de replicatie van bepaalde RNA-virussen remt, en wordt gebruikt om COVID-19 te behandelen.

Molnupiravir is geen nieuwe behandeling die specifiek voor het coronavirus SARS-CoV-2 is ontwikkeld. Het onderzoek begon in 2003 en het werd aanvankelijk ontwikkeld voor de behandeling van griep aan het non-profitorganisatie DRIVE (Drug Innovation Ventures at Emory) van de Emory University in Atlanta, VS. In 2015 bood DRIVE's chief executive George Painter het aan een medewerker, viroloog Mark Denison van de Vanderbilt University in Nashville, aan om te testen tegen coronavirussen en ontdekte dat het werkte tegen coronavirussen zoals MERS en muizenhepatitisvirus.

Toen de pandemie begin 2020 uitbrak, heeft DRIVE molnupiravir in licentie gegeven aan Ridgeback Biotherapeutics, een biotechnologiebedrijf dat eerder een monoklonaal antilichaam voor ebola had ontwikkeld, in de hoop het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, te kunnen bestrijden. Ridgeback sloot al snel een samenwerkings overeenkomst met de farmaceutische reus Merck om de ontwikkeling te versnellen.

De Emory-onderzoekers noemden hun geneesmiddel molnupiravir, naar Mjölnir-de hamer van Thor.

Hoe werkt Lagevrio (molnupiravir)?

Werkingsmechanisme

Wanneer SARS-CoV-2 een cel binnendringt, moet het virus zijn RNA-genoom dupliceren om nieuwe virussen te vormen. Molnupiravir wordt opgenomen in RNA-strengen en muteert op willekeurige manieren, zodat het virus zich vervolgens dupliceert met mutaties en na verloop van tijd meer mutaties veroorzaakt die uiteindelijk het virus doden.

"Dat is wat we noemen dodelijke mutagenese. Het virus muteert zichzelf in feite dood", zegt Richard Plemper, een viroloog aan de Georgia State University in Atlanta.

Omdat de mutaties zich willekeurig opstapelen, is het moeilijk voor virussen om resistentie tegen molnupiravir te ontwikkelen, wat betekent dat het geneesmiddel effectief is tegen COVID-19-varianten.

Een volledige kuur bestaat uit vier pillen die tweemaal per dag worden ingenomen gedurende in totaal vijf dagen, te beginnen uiterlijk vijf dagen na het begin van de symptomen.

Klinische proef

Het laatste onderzoek, een fase III-onderzoek uitgevoerd door Merck, werd wereldwijd uitgevoerd in meer dan 170 onderzoekscentra. De geselecteerde patiënten moesten ten minste één risicofactor hebben die in verband wordt gebracht met een slechte uitkomst van de ziekte (zoals diabetes of hartaandoeningen) en kregen molnupiravir of placebo nadat zij milde tot matige symptomen hadden waargenomen.

Volgens een tussentijdse analyse waarin de resultaten van 775 proefpersonen werden beoordeeld, verlaagde molnupiravir het risico van ziekenhuisopname of sterfte met bijna 50% en was het effectief tegen alle varianten, inclusief de Delta-variant. In de groep die molnupiravir kreeg, werden geen sterfgevallen waargenomen, tegenover 8 sterfgevallen in de placebogroep.

Een eerdere proef toonde geen voordeel aan bij de behandeling van patiënten die al in het ziekenhuis lagen met COVID-19.

Merck is niet de enige onderneming die molnupiravir onderzoekt. In oktober wilden twee Indiase geneesmiddelenmakers, Aurobindo Pharma Ltd en MSN Laboratories, die onafhankelijk van elkaar generieke molnupiravir testen bij mensen met matige COVID-19-symptomen op een mix van niet-opgenomen en in het ziekenhuis opgenomen personen, de late fase van de proeven beëindigen omdat ze geen significante verbeteringen zagen, maar de proeven voortzetten voor mensen met milde symptomen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. Woordvoerders van Merck zeggen dat de Indiase bedrijven "matige ziekte" anders definiëren dan de VS en dat zij in hun onderzoek mensen hebben opgenomen die volgens de Amerikaanse definities een "ernstige ziekte" hebben gehad.

Sommige deskundigen twijfelen echter aan het nut van het geneesmiddel.

Dr. Peter English, een gepensioneerd consultant in overdraagbare ziekten en voormalig voorzitter van de Public Health Medicine Committee van de British Medical Association, zei: "Het probleem met antivirale middelen zoals molnupiravir van Merck is dat zij moeten worden gebruikt voordat mensen (gewoonlijk) ziek genoeg worden geacht om iets anders nodig te hebben dan symptomatische zelfzorgbehandeling. Tenzij een antiviraal geneesmiddel zo goedkoop en veilig kan worden gemaakt dat het 'on spec' kan worden gebruikt door mensen die COVID-19 zouden kunnen hebben, [is] het onwaarschijnlijk dat het op grote schaal nuttig zal zijn".

Veiligheidsproblemen

Sommige deskundigen hebben hun bezorgdheid geuit over de veiligheid als gevolg van het werkingsmechanisme van molnupiravir. Molnupiravir zorgt ervoor dat viraal RNA muteert en er bestaat bezorgdheid dat het ook andere cellen kan doen muteren, waardoor kanker kan ontstaan of afwijkingen bij zich ontwikkelende foetussen kunnen worden veroorzaakt. In één onderzoek in dierlijke celculturen werden mutaties gevonden in cellen die met molnupiravir werden behandeld.

De klinische proeven van Merck omvatten geen zwangere of borstvoeding gevende vrouwen onder de deelnemers en vrouwen in de vruchtbare leeftijd moesten voor de duur van het onderzoek voorbehoedsmiddelen gebruiken of onthouding toepassen (ook mannen werd verzocht voorbehoedsmiddelen te gebruiken of onthouding in acht te nemen). In de voorwaarden om deel te nemen schrijft Merck "Behandeling met EIDD-2801 is gecontra-indiceerd bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven en bij de mannelijke partners van vrouwen die zwanger zijn."

Dr. Peter Hotez, infectieziektespecialist aan het Baylor College of Medicine, merkt op dat er geen reden is om te denken dat molnupiravir de menselijke genetica zou verstoren: "Het is meer een theoretische zorg, maar het is iets om in gedachten te houden."

De MHRA schrijft in zijn recente documenten ter bevestiging van de goedkeuring van molnupiravir in het Verenigd Koninkrijk dat molnupiravir niet wordt aanbevolen voor gebruik bij zwangere vrouwen, en beveelt vrouwen die zwanger kunnen worden aan "effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de duur van de behandeling en gedurende vier dagen na de laatste dosis Lagevrio (molnupiravir)".

Wat is de goedkeuringsstatus van Lagevrio (molnupiravir)?

Molnupiravir werd in november 2021 goedgekeurd in het VK, enkele weken nadat het VK 480.000 kuren van het geneesmiddel had gekocht van Merck. Het VK zal een nationale studie uitvoeren om meer gegevens over de doeltreffendheid te verzamelen en zal zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde patiënten behandelen.

Merck heeft een spoedgoedkeuring voor molnupiravir aangevraagd in de VS en Canada, terwijl het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is begonnen met de beoordeling van het geneesmiddel. De VS hebben al 1,7 miljoen kuren van het geneesmiddel gekocht voor ongeveer 1,2 miljard dollar, terwijl andere rijke landen, zoals Zuid-Korea en Australië, koopovereenkomsten hebben gesloten of momenteel in gesprek zijn met Merck.

Op het moment van schrijven van dit artikel, 25 november 2021, was de FDA molnupiravir aan het beoordelen. Tijdens een COVID-19 briefing op het Witte Huis noemde Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, de proefresultaten "zeer bemoedigend", maar zei dat het medicijn nauwlettend door de FDA moet worden bekeken.

Toegang tot Lagevrio (molnupiravir) buiten het VK

Molnupiravir is momenteel goedgekeurd en beschikbaar voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk - en er zijn voorschriften die het mogelijk maken geneesmiddelen in te voeren in landen waar ze momenteel niet zijn goedgekeurd.

Patiënten met levensbedreigende of slopende ziekten hebben recht op toegang tot, aankoop en invoer van geneesmiddelen met de hulp van hun behandelende artsen.

Patiënten en hun artsen kunnen dit doen op basis van de "compassionate use "- of "named patient import regulations", een wettelijke uitzondering op de algemene regel dat een geneesmiddel normaal alleen toegankelijk is na marktvergunning/goedkeuring (welke formulering we ook gebruiken) in het land waar de patiënt woont. Dankzij deze uitzondering kunnen patiënten op een legale, ethische en veilige manier toegang krijgen tot geneesmiddelen die in hun land nog niet zijn goedgekeurd.

Lees hier meer over de "named patient basis" (EMA).

We doen momenteel inspanningen om molnupiravir aan te kopen, zodat we u kunnen helpen toegang te krijgen tot Lagevrio (molnupiravir).

Aankomende geneesmiddelen voor COVID-19

Merck probeert die kloof te overbruggen als het gaat om molnupiravir. Het bedrijf heeft onlangs royalty-vrije licenties verleend aan de Medicines Patent Pool, een door de Verenigde Naties gesteunde non-profitorganisatie, waardoor fabrikanten generieke versies van het geneesmiddel kunnen produceren voor meer dan honderd landen met een laag of gemiddeld inkomen.

Merck onderzoekt ook of molnupiravir infectie kan voorkomen na blootstelling aan COVID-19. Als dat het geval is, zou het geneesmiddel mogelijk profylactisch kunnen worden ingenomen wanneer een persoon in contact komt met iemand die besmet is.

Paxlovid is een andere antivirale pil (geproduceerd door Pfizer) die doeltreffend blijkt te zijn tegen COVID-19 en ook bij de FDA ligt om te worden beoordeeld en mogelijk te worden goedgekeurd voor gebruik.

In november 2021 heeft het EMA aanbevolen Ronapreve (casirivimab/imdevimab) en Regkirona (regdanvimab) toe te laten voor milde tot matige COVID-19-ziekte.

Andere geneesmiddelen die door het EMA worden onderzocht zijn:

  • Paxlovid (PF-07321332; ritonavir)
  • Kineret (anakinra)s
  • Olumiant (baricitinib)
  • RoActemra (tocilizumab)
  • Xevudy (sotrovimab)
  • Evusheld (tixagevimab / cilgavimab)

Neem contact op met de afdeling Patiëntenbegeleiding

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan contact op met ons Patient Support Team. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur CET.