Wat is Aimovig? | Informatie & Faq

Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2022

U kunt legaal toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen, zelfs als ze in uw land niet zijn goedgekeurd.

Meer informatie

Als je last hebt van migraine en je hebt het gevoel dat het invloed heeft op je relaties, je werk en je persoonlijke leven, dan ben je niet alleen. Migraine is de derde meest voorkomende ziekte ter wereld en treft ongeveer 1 op de 7 mensen.

Als je het gevoel hebt dat je alle behandelingsmogelijkheden hebt gebruikt en niets heeft gewerkt, ben je ook niet alleen. Veel migraine patiënten hebben het gevoel dat pijnstillers en andere migraine medicijnen niet werken voor hen, of ze kunnen ze niet op lange termijn innemen.

Wat is Aimovig?

Aimovig (erenumab) is een preventieve behandeling tegen migraine die werkt door het blokkeren van de activiteit van calcitonine-gen-gerelateerd peptide, een molecuul dat betrokken is bij migraineaanvallen 1.

Voor wie is Aimovig ?

Aimovig is geïndiceerd voor gebruik als een eenmaal per maand terugkerende preventieve behandeling van volwassenen die lijden aan episodische en chronische migraineaanvallen2.

Hoe wordt Aimovig ingenomen?

De standaard Aimovig instructie voor dosering is:

  • 70 mg onderhuids geïnjecteerd (onder de huid) eenmaal per maand
  • Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een dosis van 140 mg die eenmaal per maand onderhuids wordt geïnjecteerd. Deze dosis wordt toegediend als twee opeenvolgende onderhuidse injecties van elk 70 mg op Aimovig

Aimovig is bedoeld voor zelftoediening door de patiënt.

Volledige informatie over Aimovig dosering en toediening is te vinden in de officiële voorschrijfinformatie in onze bronnensectie.

Opmerking: Raadpleeg uw behandelend arts voor een gepersonaliseerde dosering.

Zijn er bijwerkingen bekend van Aimovig?

Volgens de officiële voorschrijfinformatie zijn de meest voorkomende bijwerkingen van Aimovig die met een frequentie van ten minste 3% in de voorschrijfinformatie worden vermeld2:

  • Injectieplaatsreacties
  • Constipatie

Voor een uitgebreide lijst van bijwerkingen en bijwerkingen verwijzen wij u naar de officiële voorschrijvingsinformatie.

Wat zijn andere beschikbare migrainebehandelingen?

Emgality vs Aimovig en Ajovy vs Aimovig


Aimovig richt zich op de CGRP-receptor, terwijlAjovy & Emgality zich richten op het CGRP-ligand om migraine te voorkomen. Het belangrijkste verschil zit in de dosering en de toediening. Aimovig wordt toegediend als maandelijkse subcutane injectie van 70 of 140 mg en wordt geleverd als auto-injector. Ajovy wordt gedoseerd als maandelijkse subcutane injectie van 225 mg of als subcutane injectie van 675 mg per kwartaal en wordt geleverd als voorgevulde injectiespuit met een kleine naald. Emgality wordt gegeven als een laaddosis van 2 injecties van elk 120 mg en vervolgens als maandelijkse dosis van 120 mg. Net als Aimovig wordt Emgality geleverd als auto-injector. Aimovig en Ajovy kunnen worden geïnjecteerd in de dij, buik of bovenarm. Emgality heeft een extra injectieplaats op de billen. Alle drie zijn ontworpen om thuis zelf te worden geïnjecteerd of door een gezondheidswerker tijdens een bezoek aan de kliniek. De naalden moeten worden weggegooid in een afvalcontainer 6.

Een alternatieve behandeling is Vyepti, een CGRP-receptorblokker, die 4 keer per jaar (om de 3 maanden) als intraveneuze (IV) behandeling wordt toegediend door een opgeleide gezondheidswerker in een klinische setting7.

Hoe doeltreffend is erenumab (Aimovig) volgens de studies?

Na 3 maanden ervoeren mensen die erenumab (Aimovig) namen gemiddeld 6-7 minder migrainedagen per maand1
Na 6 maanden ervoeren mensen die erenumab (Aimovig) namen gemiddeld 3-4 minder maandelijkse migrainedagen1
Placebo
Aimovig 70 mg
Aimovig 140 mg
*. Aimovig™ (erenumab-aooe) voorschrijfinformatie, Amgen. Goadsby PJ, Reuter U, Hallström Y, et al. A controlled trial of erenumab for episodic migraine. N Engl J Med. 2017;377(22):2123-2132. *** Veiligheid en werkzaamheid van erenumab voor de preventieve behandeling van chronische migraine: een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2 trial Tepper, Stewart et al. The Lancet Neurology , Volume 16 , Issue 6 , 425 - 434

Hoe gebruikt u de nieuwe migraine-injectie (erenumab)*?

Erenumab (Aimovig) wordt geleverd in een eenvoudige SureClick autoinjector2.
Het wordt genomen door de auto-injector tegen uw huid te drukken en op een knop te drukken2. (Deze injectie kan vergelijkbaar zijn met het gebruik van een insuline-autoinjector).
Aimovig is beschikbaar in twee doseringen, 70 mg en 140 mg, die beide beschikbaar zijn in één injectie2.
*Deze informatie is niet bedoeld als richtlijn voor het innemen van erenumab (Aimovig). Gelieve de volledige voorschrijfinformatie en toedieningsinstructies te raadplegen alvorens erenumab (Aimovig) te gebruiken.

Hoe werken deze nieuwe blockers zoals erenumab (Aimovig)?

Onderzoek toont aan dat er tijdens migraine een toename is van calcitoninegerelateerde peptide (CGRP), waarvan wordt gedacht dat het een rol speelt bij de oorzaak van migraine en de manier waarop deze wordt gevoeld7.
Het actieve bestanddeel in erenumab (Aimovig) blokkeert de receptor van CGRP7.
Door CGRP en zijn receptor te blokkeren, denkt men dat behandelingen zoals erenumab (Aimovig) de frequentie van migraine verminderen7.

Waar is Aimovig goedgekeurd?


Aimovig werd goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met migraine door:

  • Food and Drug Administration (FDA), USA, op 17 mei 2018.
  • Therapeutic Goods Administration (TGA), Australië, 2 juli 2018
  • Swissmedic, Zwitserland, 13 juli 2018
  • Europees Medisch Agentschap (EMA), Europese Unie, 26 juli 2018, aangegeven voor de behandeling bij volwassenen met 4 of meer migraine dagen per maand.
  • Gezondheid Canada, Canada, 1 augustus 2018, aangegeven voor de behandeling bij volwassenen met 4 of meer migraine dagen per maand
  • Medsafe, Nieuw-Zeeland, 16 januari 2020.

Er zij op gewezen dat Aimovig ook in andere regio's dan die welke wij hebben vermeld, kan zijn goedgekeurd.

Als Aimovig in uw land niet verkrijgbaar is, kunt u het misschien bij everyone.org kopen. U kunt dit doen door een aanvraag te doen op onze Aimovig geneesmiddelenpagina.


Referenties

1. FDA Nieuwsbericht: FDA keurt nieuwe preventieve behandeling voor migraine goed, www.fda.gov, mei 2018.

2. Samenvatting van de productkenmerken [FDA]: AIMOVIGTM (erenumab) [PDF], Amgen, maart 2019.

3. Samenvatting van de productkenmerken [FDA]: AIMOVIGTM (erenumab) [PDF], Amgen, mei 2018.

4. 4. GVK als doelwit van nieuwe migrainebehandelingen. Edvinsson L. et al. Nature Reviews Neurologie. 24/04/2018; deel 14: 338-350.

5. Nieuw-Zeelands gegevensblad (Medsafe): AIMOVIGTM (erenumab) [PDF], Novartis, januari 2020.

6. OCmigraine.org: Verschil tussen Aimovig, Ajovy, en Emgality

7. Samenvatting van de productkenmerken [FDA]: VYEPTI (eptinezumab-jjmr) [PDF], Lundbeck, februari 2020


Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld om de zorg van uw behandelend arts te beïnvloeden of te beïnvloeden. Breng geen wijzigingen aan in uw behandeling zonder eerst uw zorgverlener te raadplegen. Dit artikel is niet bedoeld om een diagnose te stellen of een ziekte te behandelen of om behandelingsopties te beïnvloeden. everyone.org is zo zorgvuldig mogelijk in het samenstellen en bijwerken van de informatie op deze pagina. everyone.org staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze pagina.Neem contact op met de afdeling Patiëntenbegeleiding

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan contact op met ons Patient Support Team. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur CET.