Een internationale apotheek

We helpen patiënten toegang te krijgen tot geneesmiddelen die zijn goedgekeurd, maar (nog) niet zijn goedgekeurd in hun eigen land. Namens patiënten kopen we geneesmiddelen in en verzenden we deze met behulp van Good Manufacturing Practice (GMP) en Good Distribution Practice (GDP) conforme partners. We werken wereldwijd op basis van Named Patient Import en hebben een track record van 100% succesvolle levering aan patiënten en hun artsen of apotheken in meer dan 88 landen.

Door het ontbreken van een wereldwijd geharmoniseerd goedkeuringssysteem duurt het jaren voordat een geneesmiddel dat in één land is goedgekeurd, is goedgekeurd en wereldwijd beschikbaar is. Om deze reden lijden of sterven patiënten onnodig terwijl ze wachten tot het geneesmiddel naar hun land komt. Dit moet veranderen.

Zodra een geneesmiddel is goedgekeurd door een gerenommeerde regelgevende instantie zoals de FDA, EMA, TGA, etc., vragen we onze partners om dit geneesmiddel te kopen en het beschikbaar te stellen aan patiënten die het wereldwijd dringend nodig hebben.

Wij verzenden geen medicijnen naar landen waar dat medicijn al is goedgekeurd voor gebruik en beschikbaar is voor patiënten. We houden voortdurend toezicht op de goedkeuringsstatus van de geneesmiddelen die we toegankelijk maken om ervoor te zorgen dat de Named Patient importregelgeving volledig wordt nageleefd. Zodra een geneesmiddel is goedgekeurd en beschikbaar is voor patiënten in hun eigen land, is onze service niet meer nodig. We stoppen dus onmiddellijk met onze levering aan dat land.

In de meeste landen heeft elke patiënt (de Named Patient) het recht om een levensreddend medicijn in te zien, te kopen en te importeren zolang: het is goedgekeurd in een ander land, het is niet goedgekeurd of beschikbaar in het land van herkomst en de patiënt heeft een recept van de behandelende arts in het land van herkomst. Ten eerste helpen wij patiënten en artsen in nood om aan de nodige eisen te voldoen. Vanaf dat moment is het onze taak om het hele proces van inkoop, verzending, afhandeling bij de douane en levering aan de behandelende arts of de lokale apotheek te beheren en te overzien.

Bent u geïnteresseerd om patiënten veilig en goed beheerd toegang te geven tot uw recent goedgekeurde medicijn?

Heeft u een veelbelovend medicijn ontwikkeld dat is goedgekeurd door een erkend medisch bureau of ter goedkeuring is voorgelegd? Als u denkt dat uw geneesmiddel nuttig kan zijn voor patiënten die het dringend nodig hebben, dan zijn wij graag bereid om met u samen te werken. Patiënten met een dringende gezondheidstoestand verdienen het om veilig, legaal en snel toegang te hebben tot levensbevorderende medicijnen, ongeacht in welk land ze zich bevinden. Wij kunnen u helpen uw medicijnen beschikbaar te stellen aan individuele patiënten wereldwijd (via Named Patient Programmes) of aan partijen patiënten in specifieke landen (via Early Access Programmes).

Maak deel uit van een betrouwbare, patiëntgerichte, globale aanpak. Wij zijn pioniers in ons vakgebied met een gepassioneerd en toegewijd team van multinationale experts. Onze missie is het bereiken van wereldwijde toegang tot gezondheid voor iedereen, waar dan ook ter wereld.

Wat je kunt verwachten:

  • Help meer patiënten die voorheen geen kans hadden om toegang te krijgen tot een levensreddend medicijn.
  • Verbinding met een grote wereldwijde markt
  • Gematigde marketing- en verkoopkosten
  • Verschillende lagen van diensten, tracking en rapportage integratie
  • Toegang tot een vroege inkomstenstroom
  • Mogelijkheid om uw product op te nemen in een breed portfolio van de meest innovatieve producten
  • Deskundige interne kennis van internationale regelgeving en wettelijke kaders
  • Professionele logistieke oplossingen
  • Hoogwaardig ondersteuningsteam

Hoe werkt het?

Over het algemeen zijn er twee opties: we nemen uw geneesmiddel op in onze portfolio die toegankelijk is onder de Named Patient Regulation (voor individuele patiënten, wereldwijd) of we ontwikkelen en beheren een Early Access Programma voor u (voor batches van patiënten, landspecifiek). U beslist en behoudt de controle. U bepaalt de prijs van uw geneesmiddel en kan eventueel gebruik maken van onze uitgebreide markttoegang en prijskennis. Wij zorgen ervoor dat alles in overeenstemming is met de internationale en lokale wet- en regelgeving.

Neem contact met ons op via e-mail of telefoon en een van onze directeuren neemt contact met u op.

US 0