Wat we weten over Paxlovid (nirmatrelvir en ritonavir): oraal antiviraal middel tegen COVID-19 | New COVID-19 Medicine

Laatst bijgewerkt: 01 april 2022

Wat we weten over Paxlovid (nirmatrelvir en ritonavir): oraal antiviraal middel tegen COVID-19 | New COVID-19 Medicine

U kunt legaal toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen, zelfs als ze in uw land niet zijn goedgekeurd.

Meer informatie

Artikel beoordeeld door Dr. Jan de Witt

Paxlovid is een antiviraal middel dat oraal wordt toegediend aan patiënten die ziek zijn met COVID-19 of die zijn blootgesteld aan het coronavirus SARS-CoV-2 en die het risico lopen een ernstige ziekte te ontwikkelen. De fabrikant, de farmaceutische en biotechnologische reus Pfizer, heeft het ontwikkeld om patiënten mogelijk te helpen ernstige ziekte, die tot ziekenhuisopname en overlijden kan leiden, te voorkomen. Het is bedoeld om te worden toegediend bij de eerste tekenen van infectie.

Paxlovid is nog niet beschikbaar, maar wordt geëvalueerd door regelgevende instanties over de hele wereld, zoals FDA (in de Verenigde Staten) en EMA (in de Europese Unie). Leer meer door naar de sectie "Toegang tot Paxlovid" te gaan.

Wat is Paxlovid (nirmatrelvir en ritonavir)?

Paxlovid (nirmatrelvir en ritonavir) is een oraal toegediend geneesmiddel dat is ontwikkeld om de replicatie van het coronavirus SARS-CoV-2 te stoppen door de activiteit te blokkeren van een belangrijk enzym dat het virus gebruikt om zich in cellen te repliceren.

Een kuur bestaat uit 30 pillen die gedurende vijf dagen worden toegediend. De behandeling kan thuis plaatsvinden, het is niet nodig dat een patiënt in de loop van de behandeling onder toezicht in een ziekenhuis verblijft.

Hoe werkt Paxlovid (nirmatrelvir en ritonavir)?

Werkingsmechanisme

Paxlovid bestaat uit twee proteaseremmers, nirmatrelvir en ritonavir. Nirmatrelvir is bedoeld om de vermenigvuldiging van het coronavirus SARS-CoV-2 tegen te gaan, terwijl ritonavir de afbraak van nirmatrelvir in het lichaam vertraagt, zodat het langer en in hogere concentraties in het lichaam actief kan blijven om het virus te helpen bestrijden.

Proteaseremmers worden algemeen gebruikt voor de behandeling van HIV en hepatitis C. De oorsprong van Paxlovid gaat terug tot de SARS-epidemie in 2003, toen nirmatrelvir begon te worden onderzocht als een potentiële therapie in combinatie met ritonavir (een booster van andere proteaseremmers, die algemeen worden gebruikt met HIV-medicijnen en in de VS voor dat doel zijn goedgekeurd in 1996) en sinds de COVID-19-pandemie hebben 210 onderzoekers gewerkt aan Paxlovid voor SARS-CoV-2.

Klinische proef

De laatste klinische studie uitgevoerd door Pfizer op Paxlovid omvatte 1219 volwassenen van klinische proeflocaties in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië. Deelnemers aan de studie waren bejaard of hadden een onderliggende gezondheidstoestand die het risico op ernstige ziekte verhoogde en hadden milde tot matige symptomen van COVID-19. De deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd, waarbij de helft een Paxlovid-pil kreeg toegediend en de andere helft elke 12 uur een placebopil gedurende in totaal vijf dagen, en de behandeling startte binnen drie dagen na het ontwikkelen van de symptomen.

Volgens Pfizer bleek dat, onder deelnemers die het geneesmiddel binnen drie dagen na het begin van de symptomen kregen toegediend, het risico van COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopname of overlijden 89% lager was in de Paxlovid-groep dan in de placebogroep. Wanneer ook de deelnemers werden meegerekend die de behandeling op de vierde of vijfde dag begonnen, verminderde Paxlovid het risico van ziekenhuisopname of overlijden met 85%. In totaal werd 0,8% van degenen die Paxlovid kregen opgenomen in het ziekenhuis, vergeleken met 7% van de patiënten die een placebo kregen, en er vielen 0 sterfgevallen onder de patiënten die Paxlovid kregen, terwijl 1,6% van de patiënten die een placebo kregen overleed.

Veiligheidsproblemen

De combinatie van nirmatrelvir en ritonavir kan voor sommige mensen moeilijk te verdragen zijn vanwege de mogelijkheid dat ritonavir invloed heeft op de manier waarop andere geneesmiddelen door het lichaam worden gemetaboliseerd. Veel geneesmiddelen mogen niet gelijktijdig met Paxlovid worden toegediend, zoals geneesmiddelen voor hartaandoeningen, immuunziekten of pijnstillers, omdat zij wisselwerkingen kunnen veroorzaken.

Molnupiravir, een andere COVID-19 pil, heeft tot bezorgdheid geleid bij deskundigen vanwege een studie die suggereert dat het mutaties in menselijk DNA zou kunnen veroorzaken (terwijl het ontworpen is om alleen mutaties in het RNA van het virus te veroorzaken). Er is geen bewijs dat nirmatrelvir volgens preklinische studies genetische mutaties in het DNA veroorzaakt.

Wat is de goedkeuringsstatus van Paxlovid (nirmatrelvir en ritonavir)?

Op 16 december 2021 heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) advies uitgebracht over het gebruik van Paxlovid. Dit betekent dat het nog niet is toegelaten in de EU, maar wel kan worden gebruikt voor de behandeling van volwassenen met COVID-19.

De Food and Drug Administration (FDA), USA heeft op 22 december 2021 een vergunning voor noodgebruik (EUA) afgegeven. De afgifte van een EUA is anders dan een goedkeuring door de FDA. Het betekent dat de FDA al het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal heeft geëvalueerd en alle bekende of potentiële risico's heeft vergeleken met de voordelen. De FDA heeft bepaald dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Paxlovid effectief kan zijn voor de behandeling van COVID-19.

Paxlovid is in het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd door de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) op 31 december 2021. Het geneesmiddel is door de MHRA veilig en effectief bevonden in het verminderen van het risico op ziekenhuisopname en overlijden bij mensen met een milde tot matige COVID-19-infectie.

Health Canada heeft Paxlovid goedgekeurd op 17 januari 2022. Canada heeft een order geplaatst voor een initiële hoeveelheid van één miljoen behandelingskuren, met een optie om er nog eens tot 500.000 te kopen.

De Therapeutic Goods Administration (TGA), Australië, heeft op 20 januari 2022 een voorlopige goedkeuring gegeven. Dit betekent dat Pfizer informatie moet blijven verstrekken aan de TGA over de werkzaamheid en veiligheid op de langere termijn, afkomstig van lopende klinische onderzoeken en beoordeling na het in de handel brengen.

Toegang tot Paxlovid (nirmatrelvir en ritonavir)

Paxlovid is momenteel goedgekeurd door de EMA voor de Europese Unie, de FDA in de Verenigde Staten, de MHRA in het Verenigd Koninkrijk, Health Canada in Canada en de TGA in Australië. Ook al duurt het langer voordat het in uw land wordt goedgekeurd, zodra het ergens ter wereld is goedgekeurd, zult u er toegang toe hebben, aangezien er voorschriften zijn die het mogelijk maken geneesmiddelen in te voeren in landen waar zij momenteel niet zijn goedgekeurd.

Patiënten met levensbedreigende of slopende ziekten hebben recht op toegang tot, aankoop en invoer van geneesmiddelen met de hulp van hun behandelende artsen.

Patiënten en hun artsen kunnen dit doen op basis van de "compassionate use "- of "named patient import regulations", een wettelijke uitzondering op de algemene regel dat een geneesmiddel normaal alleen toegankelijk is na marktvergunning/goedkeuring (welke formulering we ook gebruiken) in het land waar de patiënt woont. Dankzij deze uitzondering kunnen patiënten op een legale, ethische en veilige manier toegang krijgen tot geneesmiddelen die in hun land nog niet zijn goedgekeurd.

Lees hier meer over de "named patient basis" (EMA).

Wij doen momenteel inspanningen om molnupiravir te bevoorraden, zodat u toegang krijgt tot Paxlovid (nirmatrelvir en ritonavir), waar u ook woont.

Aankomende geneesmiddelen voor COVID-19

In november 2021 heeft het EMA aanbevolen Ronapreve (casirivimab/imdevimab) en Regkirona (regdanvimab) toe te laten voor milde tot matige COVID-19-ziekte.

Andere geneesmiddelen die door het EMA worden onderzocht zijn:

  • Kineret (anakinra)
  • Lagevrio (molnupiravir)
  • Olumiant (baricitinib)
  • RoActemra (tocilizumab)
  • Xevudy (sotrovimab)
  • Evusheld (tixagevimab / cilgavimab)

Neem contact op met de afdeling Patiëntenbegeleiding

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan contact op met ons Patient Support Team. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur CET.