Nieuwe COVID-19 behandelingen 2021

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023

Nieuwe COVID-19 behandelingen 2021

U kunt legaal toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen, zelfs als ze in uw land niet zijn goedgekeurd.

Meer informatie

Wat is COVID-19?

Coronavirusziekte (COVID-19) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus. Het wordt vaak "het coronavirus" of "corona" genoemd, maar de officiële naam van het virus is SARS-CoV-2.1

Het SARS-CoV-2-virus wordt verspreid door overdracht van mens op mens. Bij hoesten en niezen komen kleine druppeltjes vrij, die door iemand anders kunnen worden ingeademd, die dan besmet raakt. De druppeltjes kunnen ook worden doorgegeven via handcontact, bijvoorbeeld als iemand zijn neus of gezicht aanraakt en vervolgens handen schudt.1


COVID-19 symptomen

De symptomen lijken in het begin op die van een gewone verkoudheid. Het verloop van de ziekte varieert: de meeste mensen zullen een milde tot matige ziekte ontwikkelen, sommige mensen worden helemaal niet ziek, terwijl anderen ernstig ziek kunnen worden en soms aan de ziekte overlijden.1,2

De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn:1,2

 • Verkoudheidssymptomen (zoals een verkoudheid in de neus, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Kortademigheid
 • Verhoogde temperatuur of koorts
 • Plotseling verlies van smaak en/of reuk

Minder vaak voorkomende symptomen van COVID-19 zijn:1,2

 • Vermoeidheid
 • Keelpijn
 • Hoofdpijn
 • Pijnen en kwalen
 • Diarree
 • Diverse huidafwijkingen (zoals huiduitslag)
 • Pijn in het oog

Behandeling van COVID-19

Mensen met een milde ziekte moeten hun symptomen thuis onder controle houden. Gemiddeld duurt het 5-6 dagen na besmetting met het virus voordat de symptomen zichtbaar worden, maar het kan tot 14 dagen duren. Mensen die thuis ziek zijn, kunnen paracetamol nemen als ze pijn en koorts hebben.1

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden voor gehospitaliseerde patiënten met COVID-19:1

 • Dexamethason en andere corticosteroïden, die worden gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken.
 • Tocilizumab, dat wordt aanbevolen voor ernstig zieke patiënten.
 • Remdesivir, dat is een antiviraal geneesmiddel dat in 2020 werd goedgekeurd.
 • Daarnaast zijn er ook geneesmiddelen die nog niet officieel zijn goedgekeurd, die reeds kunnen worden gebruikt bij gehospitaliseerde patiënten die een verminderd vermogen hebben om antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus te produceren. Deze patiënten krijgen een IV-behandeling met monoklonale antilichamen, waardoor zij de beschikking krijgen over fabrieksmatig geproduceerde antilichamen.

COVID-19 vaccinaties

Vaccinaties voorkomen dat mensen ernstig ziek worden van een infectie met het SARS-CoV-2-virus. Mensen die gevaccineerd zijn, lopen minder kans om besmet te raken. Als ze toch besmet raken, zullen de ziekteverschijnselen minder ernstig zijn en zijn ze minder besmettelijk.1,3


COVID-19 vaccinatie bijwerkingen

Een aanzienlijk deel van de mensen die een COVID-19-vaccin hebben gekregen, heeft bijwerkingen gemeld, zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid. Bijwerkingen zoals spierpijn, gewrichtspijn, rillingen, misselijkheid en braken zijn ook gemeld na vaccinatie met COVID-19-vaccins. De bijwerkingen verschillen ook naargelang het vaccin dat mensen hebben gekregen. Vrouwen en jongeren hebben meer kans op bijwerkingen na vaccinatie. In zeer zeldzame gevallen kunnen ook ernstigere bijwerkingen optreden.1,3


Wat zijn nieuwe COVID-19 behandelingen?

Er zijn verschillende goedgekeurde COVID-19 behandelingen. Dit zijn er enkele van:


Veklury (remdesivir)

Veklury (remdesivir) is een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van COVID-19. Het wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen (van 12 jaar en ouder met een gewicht van ten minste 40 kilogram) die in het ziekenhuis worden opgenomen en extra zuurstof nodig hebben. Het wordt via een infuus in een ader toegediend. Veklury is de eerste behandeling van COVID-19 die is goedgekeurd.4,5

Veklury (remdesivir) werd goedgekeurd voor de behandeling van gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 door:

 • Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op 3 juli 2020.4
 • Therapeutic Goods Administration (TGA), Australië, op 10 juli 2020.6
 • Health Canada op 28 juli 2020.7
 • De Food and Drug Administration (FDA), VS, op 22 oktober 2020.8

Lagevrio (molnupiravir)

Lagevrio (molnupiravir) is een oraal antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van milde tot matige COVID-19 bij volwassenen bij wie het risico bestaat dat zij ernstige ziekte ontwikkelen.9

Lagevrio (molnupiravir) is goedgekeurd voor de behandeling van mensen met licht tot matig COVID-19 door:

 • De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), Verenigd Koninkrijk, op 4 november 2021.10

Dit geneesmiddel heeft een "voorwaardelijke goedkeuring" gekregen. Dit betekent dat er meer bewijsmateriaal moet komen over de werkzaamheid ervan.10

Lagevrio wordt momenteel beoordeeld door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Fabrikant Merck is actief bezig met het indienen van aanvragen bij andere regelgevende instanties over de hele wereld.10


Olumiant (baricitinib)

Olumiant (baricitinib) is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van reumatoïde artritis en voor de behandeling van matige tot ernstige atopische dermatitis.

Op 19 november 2020 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een vergunning voor noodgebruik (EUA) afgegeven voor Olumiant (baricitinib), in combinatie met Veklury (remdesivir), voor de behandeling van COVID-19 patiënten.


Regkirona (regdanvimab)

Regkirona (regdanvimab) is een monoklonaal antilichaam dat wordt gebruikt voor de behandeling van COVID-19 bij volwassenen die geen extra zuurstof nodig hebben en bij wie een verhoogd risico bestaat dat hun ziekte ernstig wordt. Het wordt toegediend als een eenmalige infusie (infuus) in een ader binnen 7 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen.11,12

Regkirona (regdanvimab) werd goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met licht tot matig COVID-19 door:

 • Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op 12 november 2021.11

Ronapreve (casirivimab/imdevimab)

Ronapreve (casirivimab/imdevimab) is een monoklonaal antilichaam dat wordt gebruikt voor de behandeling van COVID-19 bij volwassenen die geen extra zuurstof nodig hebben en bij wie een verhoogd risico bestaat dat hun ziekte ernstig wordt. Het wordt toegediend als een eenmalige infusie (infuus) in een ader binnen 7 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen.13,14

Ronapreve (casirivimab/imdevimab) werd goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met licht tot matig COVID-19 door:

 • Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op 12 november 2021.13

Als u toegang probeert te krijgen tot COVID-19 behandelingen die zijn goedgekeurd buiten het land waar u woont, kunnen wij u misschien helpen om toegang te krijgen met de hulp van uw behandelend arts. Hieronder kunt u meer lezen over de geneesmiddelen waartoe wij u kunnen helpen toegang te krijgen en hun prijs:
Waarom een nieuwe behandeling voor COVID-19 met everyone.org?

everyone.org is geregistreerd in Den Haag bij het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid (registratienummer 16258 G) als farmaceutische groothandel. We hebben patiënten uit meer dan 85 landen geholpen toegang te krijgen tot duizenden geneesmiddelen, waaronder. Met een recept van uw behandelend arts, kunt u rekenen op ons deskundige team om u veilig en legaal te begeleiden om toegang te krijgen tot een behandeling voor COVID-19. Als u of iemand die u kent toegang wil krijgen tot een geneesmiddel dat nog niet is goedgekeurd in het land waar u woont, kunnen wij u helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Referenties:

 1. RIVM.nl, geciteerd nov 2021
 2. Overheid.nl, geciteerd nov 2021
 3. RIVM.nl, geciteerd nov 2021
 4. Veklury EMA, jul 2021
 5. Veklury productinformatie, EMA, nov 2021 [PDF]
 6. TGA, jul 2021
 7. Persbericht van Health Canada, 20.1.21
 8. FDA, oktober 2020
 9. Merck, Nov 2021
 10. Merck persbericht, 20 november
 11. Regkirona EMA, Nov 2021
 12. Regkirona productinformatie, EMA, nov 2021 [PDF]
 13. Ronapreve EMA, Nov 2021
 14. Ronapreve productinformatie, EMA, nov 2021 [PDF]

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld om de zorg van uw behandelend arts te beïnvloeden. Breng geen wijzigingen aan in uw behandeling zonder eerst uw zorgverlener te raadplegen. Dit artikel is niet bedoeld om een diagnose te stellen of een ziekte te behandelen of om de behandelopties te beïnvloeden. everyone.org doet haar uiterste best om de informatie op deze pagina samen te stellen en bij te werken. everyone.org geeft echter geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze pagina.