Wat is Tibsovo? | Informatie & FAQ

Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2022

Wat is Tibsovo? | Informatie & FAQ

U kunt legaal toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen, zelfs als ze in uw land niet zijn goedgekeurd.

Meer informatie

Artikel beoordeeld door Dr. Jan de Witt

Wat is Tibsovo (ivosidenib)?

Tibsovo is een IDH1-remmer (gerichte therapie) die is geïndiceerd voor de behandeling van mensen met acute myeloïde leukemie (AML) met een isocitraatdehydrogenase-1 (IDH1)-mutatie.1

Het is verkrijgbaar in tabletvorm en bevat elk 250 mg ivosidenib.1


Hoeveel kost Tibsovo (ivosidenib)?

Voor meer informatie over hoeveel Tibsovo kost en hoe wij u kunnen helpen om er toegang toe te krijgen, klikt u op de onderstaande knop


Waar wordt Tibsovo (ivosidenib) voor gebruikt?

Tibsovo is een receptplichtig geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) met een isocitraatdehydrogenase-1 (IDH1)-mutatie in:1

  • Nieuw-gediagnosticeerde Acute Myeloide Leukemie

    Tibsovo (ivosidenib) is geïndiceerd voor de behandeling van nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) met een vatbare isocitraatdehydrogenase-1 (IDH1)-mutatie zoals gedetecteerd met een door de FDA goedgekeurde test bij volwassen patiënten die ≥ 75 jaar oud zijn of die comorbiditeiten hebben die het gebruik van intensieve inductiechemotherapie uitsluiten.

  • Acute Myeloïde Leukemie, met terugval of refractaire ziekte

    Tibsovo (ivosidenib) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie (AML) met een vatbare isocitraatdehydrogenase-1 (IDH1)-mutatie zoals gedetecteerd met een door de FDA goedgekeurde test.


Is Tibsovo (ivosidenib) chemotherapie?

Nee, Tibsovo is geen chemotherapie, maar een doelgerichte therapie. Gerichte therapieën zijn ontwikkeld voor specifieke soorten kanker om de groei en verspreiding van kankercellen te blokkeren. Chemotherapie kan kankercellen doden of voorkomen dat ze zich delen.2


Hoe werkt Tibsovo (ivosidenib)?

Ivosidenib is een kleine molecule-remmer die zich richt tegen het mutante enzym isocitraatdehydrogenase 1 (IDH1).

Gevoelige IDH1-mutaties worden gedefinieerd als mutaties die leiden tot verhoogde gehalten aan 2-hydroxyglutaraat (2-HG) in de leukemiecellen en waarbij de werkzaamheid wordt voorspeld door 1) klinisch significante remissies met de aanbevolen dosis van ivosidenib en/of 2) remming van de mutant IDH1-enzymactiviteit bij concentraties van ivosidenib die volgens gevalideerde methoden bij de aanbevolen dosering duurzaam zijn. De meest voorkomende van dergelijke mutaties zijn R132H- en R132C-substituties.

Ivosidenib bleek geselecteerde IDH1 R132-mutanten te remmen bij veel lagere concentraties dan wild-type IDH1 in vitro. Remming van het gemuteerde IDH1 enzym door ivosidenib leidde tot verlaagde 2-HG niveaus en induceerde myeloïde differentiatie in vitro en in vivo in muizen xenograft modellen van IDH1-gemuteerde AML. In bloedmonsters van patiënten met AML met gemuteerd IDH1 verlaagde ivosidenib ex-vivo de 2-HG-spiegels, verminderde het aantal blasten en verhoogde het percentage rijpe myeloïde cellen. 2,3


Referenties:

  1. Tibsovo (ivosidenib ) - everyone.org.com
  2. Access.fda.gov
  3. Chemocare.com
  4. Tibsovo.com

Neem contact op met de afdeling Patiëntenbegeleiding

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan contact op met ons Patient Support Team. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur CET.